Veiklos sritys

  • Spausdinti

2017-10-24  20:34:34

Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:
Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
Kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;
Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
Knygų leidyba, kodas 58.11.