Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
50
-
35
3.
40
-
10 25
4.
10 35
-
11 20
5.
11 35
-
12 20
6.
12 50
-
13 35
7.
13 45
-
14 30
8.
14 35
-
15 20
9.
 15 25    1610

Nuorodos

 

Darbo užmokestis

2020-11-07 09:08:03

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra ir pajamų mokestis) 2020 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2020 m. (eurais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Direktorius

1

*

 - -

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

-

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

-

4.

Vyriausiasis finansininkas

1

*

-

5.

Mokytojai

20,68

1404

1402  1510 1548

6.

Raštinės administratorius

1

*

- -
7.

Sekretorius

0,5

*

-
8.

Buhalteris

0,25

*

-

9.

Bibliotekos vedėjas

1

*

-

10.

Socialinis pedagogas

0,50

*

-
11.

Psichologas

0,25

    -
12.

Socialinis darbuotojas

0,25     -
13.

Kompiuterių taikymo inžinierius

1

*

-
14.
Statinių tech. priežiūros ir
einamojo remonto darbininkas
1
*
-
15.
Vairuotojas
1
*
-
16. Budėtojas
0,5
*
-
17. Rūbininkas
1
*
-
18. Kiemsargis
1
*
-

19.

Valytojas

6

607

607 607 607

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra ir pajamų mokestis) 2019 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2019 m. (eurais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Direktorius

1

*

 -

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

4.

Vyriausiasis finansininkas

1

*

5.

Mokytojai

24,10

1408

1408  1400  1380

6.

Raštinės administratorius

1

*

-
7.

Sekretorius

0,5

*

8.

Buhalterė

0,25

*

9.

Bibliotekos darbuotojai

1

*

10.

Socialinis pedagogas

0,75

*

11.

Specialusis pedagogas

0,25

   
12.

Psichologas

0,25

   
13.

Socialinis darbuotojas

0,25    
14.

Kompiuterių taikymo inžinierius

1

*

15.
Statinių tech. priežiūros ir
einamojo remonto darbininkas
1
*
16.
Vairuotojas
1
*
17. Energetikas
0,25
*
18. Budėtojas
0,5
*
19. Rūbininkas
1
*
20. Kiemsargis
1
*

21.

Valytojas

6

555

555  555  555

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra ir pajamų mokestis) 2018 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2018 m. (eurais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

 *  * *

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

1150

1150   1125 1125 

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

* * *

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5

Mokytojai

28,85

1250

1250   1218 1223 

6

Raštinės administratorius

1

*

* * *
7

Sekretorius

0,5

*

* * *
8

Buhalterė

0,25

*

* * *

9

Bibliotekos darbuotojai

1,5

768

768 * *

10

Socialinis pedagogas

1

*

* * *
11

Kompiuterių taikymo inžinierius

1

*

* * *
12
Statinių tech. priežiūros ir
einamojo remonto darbininkas
1
*
* * *
13
Vairuotojas
1
*
* * *
14 Energetikas
0,25
*
* * *
15 Budėtojas
0,5
*
* * *
16 Rūbininkas
1
*
* * *
17 Kiemsargis
1
*
* * *

18

Valytojas

6

400

 400 400  400 

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2017 METAIS

Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, bibliotekininkų, socialinio pedagogo ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.

Direktoriaus darbo užmokestis patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. T-7.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2017 m. (eurais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Direktorius

1

*

 *  * *

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,25

1007,00

1009,00 985,00 1132,00

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

* * *

4.

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5.

Mokytojai

38,25

724,00

 741,00 712,00 745,00

6.

Raštinės administratorius

1

            *

* * *
7.

Sekretorius

0,5

            *

* * *
8.

Buhalterė

0,25

            *

* * *

9.

Bibliotekos darbuotojai

1,75

602,00

668,00 668,00 757,00

10.

Socialinis pedagogas

1

*

* * *
11.

Kompiuterių taikymo specialistas

1

*

* * *
12.
Statinių tech. priežiūros ir
einamojo remonto darbininkas
1
*
* * *
13.
Vairuotojas
1
*
* * *
14. Energetikas
0,25
*
* * *
15. Budėtojas
0,5
*
* * *
16. Rūbininkas
1
*
* * *
17. Kiemsargis
1
*
* * *

18.

Valytojas

6

380,00

380,00  380,00   380,00

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2016 METAIS

Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, socialinio pedagogo ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V – 1254.

Bibliotekininkų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV – 677 patvirtinta tvarka.

Direktoriaus darbo užmokestis patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. T-119.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2016 m. (eurais)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00 *
4.

Budėtoja

0,50 *
5.

Buhalterė

0,25 *
6.

Darbininkai

3,25 367,50
7.

Vairuotojas

1,00 *
8.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00 *
9.

Mokytojai

35,00 656,57

10.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,50

1072,57

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

12.

Raštinės vedėja

1,00 *

13.

Sekretorė

0,50 *

14.

Soc. pedagogė

1,00 *

15.

Valytojos

6,00  366,31

16.

Vyr finansininkė

1,00 *

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2015 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2015 m. (eurais)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00 *
4.

Budėtoja

0,50 *
5.

Buhalterė

0,25 *
6.

Darbininkai

4,25 347,94
7.

Vairuotojas

1,00 *
8.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00 *
9.

Mokytojai

37,00 536,52

10.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

931,96

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

12.

Raštinės vedėja

1,00 *

13.

Sekretorė

0,50 *

14.

Soc. pedagogė

1,00 *

15.

Valytojos

6,00  308,33

16.

Vyr finansininkė

1,00 *

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS (EURAIS), NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2014 METAIS

Eil. nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorė

1,00

*

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00

*

*

4.

Budėtoja

0,50

*

*

5.

Darbininkai

4,50

1016,44

294,38

6.

Vairuotojas

1,00

*

*

7.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00

*

*

8.

Mokytojai

38,00

1966,65

569,58

9.

Pavaduotoja ugdymui

2,00

3386,44

980,78

10.

Pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

11.

Raštinės vedėja

1,00

*

*

12.

Sekretorė

1,00

*

*

13.

Soc. pedagogė

1,00

*

*

14.

Valytojos

6,00

1000,00

289,62

15.

Vyr. finansininkė

1,00

*

*


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2013 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

 *  * *

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

3440,00

3345,00 3358,00  

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

-

*

* * *

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5

Mokytojai

51,46

1673,00

 2030,00 958,00  

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1661,00

 1667,00 1616,00  

7

Bibliotekos darbuotojai

1,75

1673,00

1683,00 1716,00  

8

Socialinis pedagogas

1

*

* *
9
Specialistai
1
*
* *

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

992,00

1186,00  961,00  


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2012 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

* * *

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

3955,00

3410,00  3248,00 3539,00

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

* * *

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5

Mokytojai

58,72

1614,00

 2597,00  653,00 1433,00

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1537,00

 1580,00 1485,00 1430,00

7

Bibliotekos darbuotojai

1,75

1643,00

 1658,00 2747,00 1655,00

8

Socialinis pedagogas

1

*

* *
9
Specialistai
1
*
* *

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

864,00

924,00 819,00

895,00


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2011 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2011 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

*
*
*

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

4248,00

4054,00
4098,00
2536,00

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

*
*
*

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

*
*
*

5

Mokytojai

56,29 (59,16)

1935,00

1886,00
1886,00
1786,00

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1448,00

1446,00
1445,00
1448,00

7

Bibliotekos darbuotojai

2
(1,75)

1538,00

1551,00
1650,00
1656,00

8

Socialinis pedagogas

1

*

*
*
*
9
Specialistai
2,5 (1)
934,00
1458,00
*
*

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

867,00

853,00
853,00
882,00

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2017 m. (eurais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1.

Direktorius

1

*

*

*

-

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,25

1007

1009

985

-

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

*

*

-

4.

Vyriausiasis finansininkas

1

*

*

*

-

5.

Mokytojas

38,25

724

741

712

-

6.

Raštinės administratorius

1

*

*

*

-

7.

Sekretorius

0,5

*

*

*

-

8.

Buhalterė

0,25

*

*

*

-

9.

Bibliotekos darbuotojai

1,75

602

668

668

-

10.

Socialinis pedagogas

1

*

*

*

-

11.

Kompiuterių taikymo inžinierius

1

*

*

*

-

12.

Statinių tech. Priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

*

*

*

-

13.

Vairuotojas

1

*

*

*

-

14.

Energetikas

0,25

*

*

*

-

15.

Budėtojas

0,5

*

*

*

-

16.

Rūbininkas

1

*

*

*

-

17.

Kiemsargis

1

*

*

*

-

18.

Valytojas

6

380

380

380

-
© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.