Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
55
-
40
3.
50
-
10 35
4.
10 45
-
11 30
5.
11 40
-
12 25
6.
12 55
-
13 40
7.
13 50
-
14 35
8.
14 45
-
15 30

Nuorodos

 


 
   

Darbo užmokestis

2017-05-30 08:08:03

Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, socialinio pedagogo ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK – 2711.

Bibliotekininkų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ĮV – 28 patvirtinta tvarka.

Direktoriaus darbo užmokestis patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės administratoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V2-579.

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2016 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2015 m. (eurais)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00 *
4.

Budėtoja

0,50 *
5.

Buhalterė

0,25 *
6.

Darbininkai

3,25 367,50
7.

Vairuotojas

1,00 *
8.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00 *
9.

Mokytojai

35,00 656,57

10.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,50

1072,57

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

12.

Raštinės vedėja

1,00 *

13.

Sekretorė

0,50 *

14.

Soc. pedagogė

1,00 *

15.

Valytojos

6,00  366,31

16.

Vyr finansininkė

1,00 *

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2015 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2015 m. (eurais)

1.

Direktorius

1,00

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00 *
4.

Budėtoja

0,50 *
5.

Buhalterė

0,25 *
6.

Darbininkai

4,25 347,94
7.

Vairuotojas

1,00 *
8.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00 *
9.

Mokytojai

37,00 536,52

10.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

931,96

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

12.

Raštinės vedėja

1,00 *

13.

Sekretorė

0,50 *

14.

Soc. pedagogė

1,00 *

15.

Valytojos

6,00  308,33

16.

Vyr finansininkė

1,00 *

IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS (EURAIS), NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2014 METAIS

Eil. nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktorė

1,00

*

*

2.

Bibliotekininkė

0,75

*

*

3.

Bibliotekos vedėja

1,00

*

*

4.

Budėtoja

0,50

*

*

5.

Darbininkai

4,50

1016,44

294,38

6.

Vairuotojas

1,00

*

*

7.

Kompiuterių priežiūros specialistas

1,00

*

*

8.

Mokytojai

38,00

1966,65

569,58

9.

Pavaduotoja ugdymui

2,00

3386,44

980,78

10.

Pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

11.

Raštinės vedėja

1,00

*

*

12.

Sekretorė

1,00

*

*

13.

Soc. pedagogė

1,00

*

*

14.

Valytojos

6,00

1000,00

289,62

15.

Vyr. finansininkė

1,00

*

*


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2013 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2013 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

 *  * *

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

3440,00

3345,00 3358,00  

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

-

*

* * *

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5

Mokytojai

51,46

1673,00

 2030,00 958,00  

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1661,00

 1667,00 1616,00  

7

Bibliotekos darbuotojai

1,75

1673,00

1683,00 1716,00  

8

Socialinis pedagogas

1

*

* *
9
Specialistai
1
*
* *

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

992,00

1186,00  961,00  


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2012 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2012 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

* * *

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

3955,00

3410,00  3248,00 3539,00

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

* * *

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

* * *

5

Mokytojai

58,72

1614,00

 2597,00  653,00 1433,00

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1537,00

 1580,00 1485,00 1430,00

7

Bibliotekos darbuotojai

1,75

1643,00

 1658,00 2747,00 1655,00

8

Socialinis pedagogas

1

*

* *
9
Specialistai
1
*
* *

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

864,00

924,00 819,00

895,00


IGNALINOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS LITAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ (Sodra 9% ir pajamų mokestis) 2011 METAIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2011 m. (litais)

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Direktorius

1

*

*
*
*

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,25

4248,00

4054,00
4098,00
2536,00

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

*
*
*

4

Vyriausiasis finansininkas

1

*

*
*
*

5

Mokytojai

56,29 (59,16)

1935,00

1886,00
1886,00
1786,00

6

Raštinės darbuotojai

1,5

1448,00

1446,00
1445,00
1448,00

7

Bibliotekos darbuotojai

2
(1,75)

1538,00

1551,00
1650,00
1656,00

8

Socialinis pedagogas

1

*

*
*
*
9
Specialistai
2,5 (1)
934,00
1458,00
*
*

10

Valytojai, pastatų priežiūros darbininkai, budėtojai, laborantai

11,5

867,00

853,00
853,00
882,00© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.