Biudžeto suvestinė

  • Spausdinti

2020-05-04 17:39:11

BIUDŽETO ATASKAITA 2020 m. (I ketv.)

FINANSINĖ ATASKAITA 2020 m. (I ketv.)


BIUDŽETO ATASKAITA 2019 m. (IV ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITA 2019 m. (III ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITA 2019 m. (II ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITA 2019 m. (I ketv.)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. (metinis)

FINANSINĖ ATASKAITA 2019 m. (III ketv.)  

FINANSINĖ ATASKAITA 2019 m. (II ketv.)  

FINANSINĖ ATASKAITA 2019 m. (I ketv.)  


BIUDŽETO ATASKAITOS 2018 m. (IV ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITOS 2018 m. (III ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITOS 2018 m. (II ketv.)

BIUDŽETO ATASKAITOS 2018 m. (I ketv.)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 m. (metinis)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 m. (III ketv.) 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 m. (II ketv.) 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 m. (I ketv.)  


BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2017-12-31

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2017-09-30 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2017-03-31

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2017-06-30

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 m. (metinis)

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 m. (III ketv.)  

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 m. (II ketv.)  

 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 m. (I ketv.)  


  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 m. (metinis)

  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 m. (III ketv.)  

  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 m. (I ketv.)  

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2016 m. (metinė)

  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2016 m. (I ketv.)

  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2016 m. (II ketv.)

  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2016 m. (III ketv.)


BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2015 m. (metinė)

   BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2015 m. (I ketv.)   

   BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2015 m.  (II ketv.) 

   BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PER 2015 m.  (III ketv.) 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 m. (metinė)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 m. (I ketv.)   

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2015 m. (metinė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. I KETV

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. (metinė)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 m. (metinė)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 m. (I ketv.)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 m. (II ketv.)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 m. (III ketv.)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 m. (metinė)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 m. (I ketv.)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 m. (II ketv.)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 m. (III ketv.)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 m. (metinė)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 m. (I ketv.)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 m. (II ketv.)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 m. (III ketv.)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. III KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. (metinė)


 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. (metinė)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. (I ketv.)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. (II ketv.)

   FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 m. (III ketv.)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. (metinė)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. (I ketv.)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. (II ketv.)

   VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 m. (III ketv.)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013 m. (metinė)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013 m. (I ketv.)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013 m. (II ketv.)

   FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2013 m. (III ketv.)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 m. (metinė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 m. (metinė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2012 m. (metinė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. (metinė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2011 m. (metinė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2011 m. (metinė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2011 M.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2010 m. (metinė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2010 m. (metinė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2010 m. (metinė)