Kokybės krepšelis

  • Spausdinti

2021-06-03 09:58:08

MOKYTOJŲ PATEIKTOS METODINĖS PRIEMONĖS

   Dėstomas
dalykas
MP
    aprašas   
Pamokos
aprašymas 
Pamokos
  medžiaga 
Papildoma
medžiaga
 Mokinių  
darbai 
Audronė Čeponienė Dailė     
Audronė Kupetienė Matematika    
Aušra Remeškevičienė    Etika    
Audronė Tijūnėlienė Istorija    
Asta Urbanaitė Vokiečių kalba  
Dalia Kavaliauskienė Matematika    
Dovilė Rakštelienė Anglų kalba
   
Janina Berezina Rusų kalba    
Loreta Kuksėnienė Muzika    
Lina Ratkevičiūtė Informacinės
technologijos 
 
Mantas Valentas Anglų kalba    
Svetlana Dunec Rusų kalba