Ugdymo karjerai ir PIT grupė

  • Spausdinti

2020-10-07 12:25:15 

UK grupės nariai:

Asta Urbanaitė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
Vida Stundžiaitė, istorijos mokytoja metodininkė;
Lina Ratkevičiūtė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Aušra Remeškevičienė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Jurgita Kolomijec, II klasių kuratorė, vyr. socialinė pedagogė;
Irena Subačienė, bibliotekininkė.

Asmuo, atsakingas už Ugdymą karjerai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Dasytė

UK GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 - 2021 M. M.

UK 2019 - 2020 M. M. GRUPĖS VEIKLA

UK 2018 - 2019 M. M. GRUPĖS VEIKLA

UK 2017 - 2018 M. M. GRUPĖS VEIKLA

UK 2016 - 2017 M. M. GRUPĖS VEIKLA

Naudinga informacija:


            
www.lamabpo.lt

            www.mukis.lt

            www.euroguidance.lt

            www.smm.lt

            www.aikos.smm.lt

            www.irg.lt

            www.nec.lt

            www.kalba.lt

            www.priesegzamina.lt