Dokumentų formos

  • Spausdinti

2020-11-05 07:50:08

Prašymas
Atsisiųsti / atidaryti
Prašymas dėl kasmetinių atostogų
Atsisiųsti / atidaryti

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją

Atsisiųsti / atidaryti

Mokymosi sutarties forma pagal vidurinio ugdymo programą

Atsisiūsti / atidaryti

Mokymosi sutarties forma pagal pagrindinio ugdymo programą

Mokymosi sutarties forma pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą

Savarankiško mokymosi sutarties forma

Sutikimas
Atsisiųsti / atidaryti
Prašymas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino laikymo
Atsisiųsti / atidaryti
Prašymas dėl Valstybinės kalbos mokėjimo egzamino laikymo
Atsisiųsti / atidaryti

Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo

Atsisiųsti / atidaryti