Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
55
-
40
3.
50
-
10 35
4.
10 45
-
11 30
5.
11 40
-
12 25
6.
12 55
-
13 40
7.
13 50
-
14 35
8.
14 45
-
15 30

Nuorodos

 


 
   

Vizija, misija, uždaviniai ir tikslai

 2015-11-04 23:44:04

VIZIJA

Brandi, pažangos siekianti bendruomenė.

MISIJA

Ignalinos gimnazija tobulina ugdymo kokybę, kuria saugią vidinę ir išorinę gimnazijos aplinką, rengia dvasiškai stiprius, sąmoningus, iniciatyvius Lietuvos piliečius, pasirengusius gyventi, mokytis ir kurti besikeičiančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią – kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros pradžią.
D.S.Džordanas

VERTYBĖS

Atsakomybė, tikslo turėjimas, pagarba sau ir kitam, pasitikėjimas savimi ir kitais, sveika gyvensena.

2014-2016 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas – Gerinti ugdymo kokybę.

Uždaviniai:

1.1. Koreguoti gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarką.
1.2. Koreguoti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką.
1.3. Koreguoti mokinių lankomumo kontrolės tvarką atsižvelgiant į bendruomenės pasiūlymus.
1.4. Parengti rekomendacijas, kaip organizuoti kokybišką pamoką.

2. Tikslas – Įtraukti bendruomenės narius į gimnazijos veiklą, kuriant ir skatinant atvirumo ir pasitikėjimo aplinką.

Uždaviniai:

2.1. Sukurti tėvų patarėjų ugdymo klausimais klubą, parengti jo veiklos modelį ir jį įgyvendinti.

2.2. Supažindinti bendruomenę su kūrybingų mokytojų, mokinių ir tėvų veikla.

2.3. Parengti mokinių ir tėvų ugdymo karjeros konsultavimo modelį ir ištirti jo efektyvumą.

 
© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.