Company Logo


Pamokų laikas


1.
00
-
45
2.
55
-
40
3.
50
-
10 35
4.
10 45
-
11 30
5.
11 40
-
12 25
6.
12 55
-
13 40
7.
13 50
-
14 35
8.
14 45
-
15 30

Nuorodos

 

Vizija, misija, uždaviniai ir tikslai

 2017-10-01 23:44:04

VIZIJA

Brandi, pažangos siekianti bendruomenė.

MISIJA

Ignalinos gimnazija tobulina ugdymo kokybę, kuria saugią vidinę ir išorinę gimnazijos aplinką, rengia dvasiškai stiprius, sąmoningus, iniciatyvius Lietuvos piliečius, pasirengusius gyventi, mokytis ir kurti besikeičiančioje visuomenėje.

FILOSOFIJA

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią – kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros pradžią.
D.S.Džordanas

VERTYBĖS

Atsakomybė, tikslo turėjimas, pagarba sau ir kitam, pasitikėjimas savimi ir kitais, sveika gyvensena.

 

2017-2019 METŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas – Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos..

Uždaviniai:

1.1. Sukurti mokinių pažangos stebėsenos modelį, skatinantį mokinio mokymosi motyvaciją.

1.2. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo tvarką, skatinančią individualią mokinio pažangą.

1.3. Sukurti rekomendacijas, siejančias gamtos mokslų formaliojo ir neformaliojo ugdymosi veiklas.

2. Tikslas – Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendruomeniškumą, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis.

Uždaviniai:

2.1. Gerinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, puoselėjant esamas ir kuriant naujas tradicijas (aktyvių tėvų klubas, mokinių taryba).

2.2. Tobulinti aktyvių tėvų klubo veiklą, įtraukiant kuo daugiau tėvų į gimnazijos veiklą.

2.3. Puoselėti ir kurti naujas bendradarbiavimo tradicijas su kitomis įstaigomis (projektinė veiklą, išvykos, susitikimai, renginiai, metodinė veikla).

 
© 2012 Ignalinos gimnazija | Powered by Joomla!®.| Designed by: premium vps hosting new zealand domains reseller Valid XHTML and CSS.